За проекта

Към днешна дата официалният източник на статистическа информация относно разпространението на коронавируса в България е Единния Информационен Портал - https://coronavirus.bg.

В портала липсват качествени визуализации, които да показват историческото развитие на пандемията в България по достъпен и интуитивен начин.

Този уебсайт има за цел да проследи разпространението на заразата в България и да представи хронологично информацията в систематизиран и визуален вид.

Уебсайтът е с нестопанска цел, с отворен код и се разпространява съгласно Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.Изходният код може да намерите в GitHub.