За проекта

Към днешна дата официалният източник на статистическа информация относно разпространението на коронавируса в България е редовният брифинг на Националния оперативен щаб във ВМА. Тази информация се публикува и в сайта на Министерство на Здравеопазването.

Медиите отразяват непрекъснато информацията от редовния брифинг и обикновено я обобщават в края на деня. Така ако не следите често новините ще имате достъп до обобщена, а не пълна хронологична информация.

Този уебсайт има за цел да проследи разпространението на заразата в България и да представи хронологично информацията в систематизиран и визуален вид. В бъдеще ще разширим функционалностите със симулации и обобщена научна информация за заразата.

Уебсайтът е с нестопанска цел, с отворен код и се разпространява съгласно Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.Изходният код може да намерите в GitHub.