Политика за поверителност

Каква е политиката ни относно поверителността?
Ние приемаме поверителността на потребителите си изключително сериозно и не споделяме или продаваме личната Ви информация на трети лица или несвързани компании. Ангажираме се да спазваме правото Ви на лично пространство и конфиденциалност. Информация на трети страни може да бъде предоставена само и единствено ако тя е изискана от компетентни органи, по процедурите посочени в нормативната уредба на Република България.
Каква информация събираме от посетителите?
За всеки посетител събираме статистическа информация включваща тип на устройството, операционна система, версия и модел на използвания браузър, прекарано време в страниците, местоположение, анонимизиран (непълен) IP адрес и др. Тази информация е анонимизирана и не се обвързва с определен посетител. Не се използват бисквитки и не се съхранява демогафска информация за посетителите от типа на пол, възраст, изповядвана религия, интереси, модели за поведение и др.
За какви цели използваме информацията?
Събираната от нас информация се използва за подобряване на предоставените услуги, статистически отчети и обратна връзка.
Промяна в политиката за поверителност
Запазваме си правото да извършваме промени по политиката за поверителност. Промените ще бъдат оповестявани на текущата страница. Потребителят следва проактивно да се информира за актуалната политика за поверителност.
Дата на последна промяна: 13.05.2020г.