Ваксинация

Хронология на ваксинацията по дни
Хронология на ваксинацията по седмици
Кумулативен брой на ваксинираните заразени по възрастови групи
Кумулативен брой на ваксинираните жертви по възрастови групи
Кумулативен брой на ваксинираните хоспитализирани по възрастови групи
Кумулативен брой на ваксинираните под интензивни грижи по възрастови групи
Процент на жертвите от ваксинираните заразени по възрастови групи
Процент на ваксинираните жертви спрямо общия брой жертви по месеци